Ambulantni pacijenti

Liječnik opće prakse izdaje D1 uputnicu za ambulantno liječenje i specijalistički pregled. Pacijent ostvaruje pravo na korištenje terapijskih usluga na teret HZZO-a. Ukoliko pacijent za vrijeme trajanja liječenja ima potrebu za korištenjem našeg smještaja, troškove snosi osobno.

U tom slučaju vrijede niže prikazane cijene i doplate.

BORAVAK UZ REHABILITACIJU PREKO D1 (AMBULANTNE) UPUTNICE ZA 2024. GODINU  - po osobi po danu
Smještaj u dvokrevetnoj sobi raspoloživog tipa
VRSTA USLUGE 01.01. - 20.04.
19.10. - 31.12.
20.04. - 18.05.
28.09. - 19.10.
18.05. - 08.06.
14.09. - 28.09.
08.06. - 06.07.
24.08. - 14.09.
06.07. - 24.08.
Puni pansion 42,50 48,00 61,00 78,00 91,50
Polupansion 34,00 39,50 52,50 69,50 83,00
Doplata za jednokrevetnu sobu 14,00 16,00 19,50 26,50 32,50

Usluge iz čl.39. st.1. t.b. Zakona o PDV-u oslobođene su plaćanja PDV-a.

Nužno je rezervirati smještaj prije dolaska u Specijalnu bolnicu na broj telefona 021/ 602-200 ili preko rezervacijskog obrasca na naslovnici ove stranice "Dolazim na liječenje uz plaćanje smještaja".

Liječnik opče prakse treba pustiti u sustav D1 uputnicu u elektronskom obliku ili je pacijent treba donijeti osobno na dan pregleda.

Prilikom dolaska u rezerviranom terminu pacijent se upućuje na pregled kod doktora specijalista koji mu prepisuje odgovarajuće procedure fizikalne terapije.

Ukoliko pacijent nema policu dopunskog osiguranja plaća participaciju za terapijske usluge.

U slučaju dolaska na smještaj van radnog vremena ambulante obračunava se komercijalna cijena boravka. Nakon prijave u ambulanti i izvršenog pregleda započinje se boravak po uvjetima za ambulantne pacijente.