Cjenik zdravstvenih usluga

Opis zdravstvene usluge (postupka) Cijena
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
Specijalistički pregled liječnika - fizijatra 32,00 €
Kontrolni specijalistički pregled fizijatra 21,00 €
Konzultacija 15,00 €
Ekspertiza s pismenim mišljenjem 70,00 €
Intervencija liječnika u sobi 20,00 €
Intervencija sestre u sobi 7,00 €
Dijagnostički muskuloskeletni UZV (po segmentu) 30,00 €
DIJAGNOSTIČKI, TERAPIJSKI I LABORATORIJSKI POSTUPCI
EKG 15,00 €
Spirometrija 15,00 €
GUK iz kapilarne krvi 5,00 €
Hemoglobin iz kapilarne krvi 5,00 €
Mjerenje temperature (termometrom) 3,00 €
Mjerenje tlaka 4,00 €
Ispiranje uha 7,00 €
Tamponada nosa 12,00 €
Toaleta rane i previjanje (ovisno o tipu i veličini rane) 6,00 - 16,00 €
Odstranjivanje šavova 10,00 €
Injekcija s.c. (aplikacija) 5,00 €
Injekcija i.m. (aplikacija) 8,00 €
Injekcija i.v. (aplikacija) 10,00 €
Infuzija (aplikacija) 16,00 €
Punkcija i evakuacija sadržaja 16,00 €
Lokalna infiltracija lijeka 16,00 €
CRP 11,00 €
HbA1C 11,00 €
Antigen test SARS-COV-2 7,00 €
KINEZITERAPIJA
Individualne vježbe po segmentu (30 min) 20,00 €
Grupne vježbe 8,00 €
Mobilizacija / manipulacija zgloba 18,00 €
K – taping (po zglobu) 12,00 €
Kineziterapija po Bobath-u  (50 min) 35,00 €
Trakcija kralježnice po segmentu (20 min) 15,00 €
MASAŽE
Masaža manualna (20 min - područja tijela) 13,00 €
Masaža manualna (40 min - cijelog tijela) 26,00 €
Limfna drenaža po segmentu (30 min) 18,00 €
Limfomat po segmentu (30 min) 13,00 €
Inhalacija (1 aplikacija) 8,00 €
FIZIKALNE PROCEDURE
Krio  pak (10 min) 3,00 €
Fango (20 min) 9,00 €
Magnetoterapija (10 min) 9,00 €
Terapija polarizacijskim svjetlom – Bioptron (10 min) 9,00 €
Ultrazvuk po jednom segmentu (3-8 min) 6,00 €
Ultrazvuk po Selzeru 15,00 €
ELEKTROTERAPIJA
TENS (10 min) 9,00 €
Galvanizacija (10 min) 9,00 €
IFS (10 min) 9,00 €
DDS (10 min) 9,00 €
TECAR -dijatermija  (15 min) 16,00 €
Elektrostimulacija 1 mišićne skupine (10 min) 9,00 €
LASER
MLS laser 8,00 €
HIRO TT – 1 procedura 28,00 €
HIRO TT – 3 procedure 70,00 €
HIRO TT – 5 procedura 112,00 €
HIRO TT – 10 procedura 200,00 €
Terapija udarnim valom (Shock wave th) – 1 aplikacija 23,00 €
Terapija udarnim valom (Shock wave th) – 4 aplikacije 76,00 €
Magnetna idukcija 30,00 €
IZOKINETIČKI KABINET
Izokinetičko testiranje (po zglobu) 35,00 €
Izokinetički trening (po zglobu, segmentu kralježnice) – 30 min 23,00 €
Izokinetički trening – 5 x 95,00 €
Izokinetički trening – 10 x 168,00 €
HIDROTERAPIJA
Vrtložne kupke (20 min) 18,00 €
Grupna hidroterapija 8,00 €
Terapijski bazen za vanjske pacijente - 1x 5,00 €
Terapijski bazen za vanjske pacijente - 6x 18,00 €
Terapijski bazen za vanjske pacijente - 10x 28,00 €
Terapijski bazen za vanjske pacijente - 20x 52,00 €


Oslobođeno PDV-a sukladno čl.11.st.1.t.B. Zakona po PDV-u