Dodatne medicinske usluge

DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE USLUGE:

  • Ultrazvuk koštano-mišićnog sustava
  • Izokinetički dinamometar
  • Spirometar
  • Klinički pregled
  • Laboratorijske pretrage
  • EKG
  • Inhalacije

 

NUTRICIONIST:

  • Savjetovanje, kreiranje jelovnika, izrada programa dijetoterapije