Hidroterapija

Hidroterapija

Nezamjenjiv element u liječenju i rekreaciji pacijenata Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka  predstavlja hidroterapija. Hidroterapija zagrijanim morem na 32°C se izvodi u terapeutskom bazenu koji pruža idealne uvjete za provođenje raznovrsnih medicinskih programa, i to kod: bolesti lokomotornog sustava – koštano-zglobna oboljenja, bolesti kralježnice, upalni i metabolički reumatizmom u kroničnoj fazi, degenerativni i izvanzglobni reumatizam, ozljede u subakutnoj i kroničnoj fazi, sportske ozljede, stanja nakon ugradnje ednoproteza, kontrakture zglobova; neuromuskularnih oboljenja; alergijskih i drugih bolesti gornjih i donjih dišnih putova – plivanje i vježbe u vodi povećavaju dubinu disanja, poboljšavaju plućne kapacitete, ubrzavaju cirkulaciju i rad srca te izazivaju proširenje dišnih putova i jačanje dišne muskulature. Zrak u bazenu je topao i vlažan i samim time smanjuje mogućnost provokacije bronhospazma.

Vrtložne kupke

Vrsta podvodne tlačne masaže u kadama. Posebnim aparatima usisava se voda iz kade, dodaje joj zrak i pod pritiskom ponovno vraća u kadu mlazom koji je usmjeren na željeni dio tijela. Postiže se učinak lagane vibracije. Često se primjenjuju kod posljedica ozljeda.

Aerosoli

Inhalatori  su medicinski uređaji koji pretvaraju tekući lijek u kapljice aerosola koje se mogu lako udahnuti kroz usnik ili masku. Za vrstu, dozu i režim lijeka potrebno je pratiti upute liječnika ili terapeuta.