Javna nabava

Kontakt osoba – referent nabave:
Marin Mendeš
Tel: 021/602-362
E-mail: mendes@biokovka.hr 

 

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima SB Biokovka, sukladno čl. 76. st.1. i st. 2. t.1. te čl. 77. Zakona o javnoj nabavi ("NN" 120/16), ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

OIB Naziv G.S. Adresa sjedišta
49510788537 Opg Kovačević Vladimira Nazora 19, Podgora
26016216445 T.O. Pindolica Branimirova obala 115, Podgora
16062194800 Treasure box, obrt za trgovinu Obala Petra Krešimira IV 81, Podgora
26285167092 Gradski sportski centar Makarska Franjevački Put 2, Makarska
09254148070 Javna vatrogasna postrojba Makarska Potok 2, Makarska
97335242059 METATARSUS d.o.o. Šoltanska 26, Split
49432248383 OPTIKA MENDEŠ d.o.o. Kalalarga 7, Makarska

 

Planovi nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu i dalje

2013. godina

2012. godina