Magnetoterapija

Magnetoterapija je jedna od bazičnih fizioterapeutskih procedura. Elektromagnetsko polje nastaje kada kroz vodič, odnosno svitak prolazi struja. Oko vodiča se stvara kružno magnetno polje, a unutar svitka se magnetna polja zbrajaju. Ovisno o veličini magnetnog polja može se govoriti o visokom ( ˃ 100 V/m ) i niskom intenzitetu ( ˂ 1 V/m ). Magnetno polje visokog intenziteta izaziva termičke i netermičke učinke, dok magnetno polje niskog intenziteta izaziva netermičke, odnosno atermičke učinke.

Terapijski učinci su: Analgetski učinak, antiflogistički učinak – povećanje fagocitoze neutrofila ( fagocitoza – unošenje krupnijih čestica, npr. bakterija u veću stanicu. Leukociti koriste fagocitozu za unošenje i onesposobljavanje bakterija koje dospiju u naše tijelo ; neutrofili – vrsta leukocita ), antiedematozni učinak – proizlazi iz gore dva opisana učinka kao i ubrzanja cijeljenja i poboljšane krvne cirkulacije; Trofički učinak – magnetno polje ubrzava cijeljenje skeleta i mekog tkiva. To se postiže boljom cirkulacijom u tretiranom području i iritacijom citoplazmatskih membrana što ima za posljedicu ubrzanje metaboličkog lanca; Miorelaksacijski i spasmolitički učinak – poboljšana cirkulacija u tretiranom području poboljšava reapsorpciju acidoznih metabolita koji uzrokuju bolnu iritaciju; Vazodilatacijski učinak – to je uzrokovano istjecanjem kalcijevih iona što ima za posljedicu relaksaciju tonusa mišićnih stijenki krvnih žila. Vrlo vjerojatno je zahvaćen i nervus vagus ( važan antagonist simpatičkog živčanog sustava).