Pritužbe i prigovori potrošača


Poštovani gosti, korisnici usluga! 

U skladu s odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/2014.), pisani prigovor na našu uslugu možete podnijeti upisom u Knjigu prigovora, koja se nalazi u ovoj poslovnoj prostoriji, putem pošte na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska, Put Cvitačke 9, putem telefaksa na tel.broj: 021/612-493, te putem elektroničke pošte na  e-mail: tajnica@biokovka.hr.

Molimo da kod podnošenja prigovora navedete točne osobne kontakt podatke, kako bismo u zakonskom roku od 15 dana mogli u pisanom obliku odgovoriti na vaš prigovor,

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Marko Ožić Bebek, dr.med.spec.fizijatar