Upravno vijeće

Sastav Upravnog vijeća:

1. Jakov Todorić, dr.med.spec., predsjednik, predstavnik Osnivača

2. Dražan Kovačević, dipl.ing.prometa, član, predstavnik Osnivača

3. Joško Kosović, prof., član, predstavnik Osnivača

4. Ivan Ivanda, prof., član, predstavnik Osnivača

5. Martina Furlan, dipl.iur., član, predstavnica Vlade RH

6. Ivo Milinović, dr.med.spec., član, predstavnik Stručnog vijeća bolnice

7. Matea Tomas, član, predstavnica Radničkog vijeća bolnice

1 2 3 4 5