Dijatermija (TECAR)

Dijatermija sa kapacitivnim i rezistivnim prenosom energije ili TECAR terapija je inovativni tretman u području  fizikalne medicine i rehabilitacije. Koristi se u liječenju trauma i mišićno – koštane patologije. TECAR terapija, tj. dijatermija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada provodi se preko aplikatora ili elektroda, koje dovode energiju direktno tamo gdje je potrebno terapijsko djelovanje. Energija u tkivu se proizvodi izmjenom električnih naboja što za posljedicu ima stvaranje topline. Postepeni porast temperature u tkivu ubrzava tjelesne prirodne mehanizme u zahvaćenom području, djelujući na: upalni proces, edem i bol; poboljšava transport kisika od perifernih arterijskih krvnih žila do tkiva; pomaže u porastu rezervi kisika u mišićnom tkivu; ubrzava aktivnost kemijskih medijatora upale uključenih u upalni proces i pozitivno djeluje na imunološki sustav,i na nivou tkiva i na nivou krvi, isto tako ubrzava aktivnost tkivnih enzima uključenih u oporavak mišićnog tkiva nakon procesa vježbanja.